De wrekende God
van Eduard Veterman (
1894-1984)

Gespeeld 12 januari 1935, Seinpost-theater
en in 1938 als Centrale Voorstelling,
onder regie van W. de Vletter

Recensie Het Vaderland 13 januuari 1935


Op Highhill’s Castle, de bezitting van Sir Robert Highhill, professor in de Chamitische talen is een uitgelezen gezelschap bijeen, terwijl er enige diefstallen gepleegd worden en daarna een moord. Lord Wultonshire, een Afrika-onderzoeker, wordt gevonden met het mes in de rug, dat zich tevoren in de hand bevond van de Kaffer-god Audoe Kadderr. De verdenking valt op de Kaffer-prins Maikaffo, die getracht had Lord Wultonshire te spreken te krijgen en zich nadat hij was afgewezen in het park had opgehouden.
Kingstone, de detective van Scotland Yard ontdekt, dat Maikaffo redenen genoeg had om de vermoorde te haten, die een moordenaar en een dief was, maar aan de moord en aan de diefstallen heeft hij part noch deel. Om de moordenaar, die volgens Kingstone ook de dief is, op een dwaalspoor te brengen, laat hij de pleegdochter van Sir Robert als verdachte onder bewaking stellen.
De moordaanslag, die daarna, eveneens door middel van het mes van Audoe Kaderr, op de detective wordt gepleegd, is door deze zelf uitgelokt. Zijn theorie, dat een electrisch contact het mes tot vallen brengt, wordt erdoor bevestigd. Met medewerking van Maikaffo, die vermomd als Audoe Kaderr optreedt, wordt de dader ertoe gebracht om zich in zijn angst te verraden.
Daarna komt de onthulling: Sir Robert heeft de moord gepleegd en ook de diefstallen. Het blijkt een bekend misdadiger te zijn, die zich achter deze naam verbergt. Er komen nog meer onthullingen. De pleegdochter, van alle blaam gezuiverd, blijkt de dochter te zijn van een hertog, die onder een schuilnaam onderzoekingen deed in Afrika en daar door Lord Wultonshire werd vermoord, nadat hij van de vader van Maikaffo een concessie voor diamantenvelden had verworven. Maikaffo overhandigt de documenten aan het meisje, dat echter in de armen van de man die haar lief heeft, haar grootste geluk vindt.

Bron: Elise, catalogus op CD-rom van de NVA