De man van Virginia
van Florence A. Kilpatrick
Regie W. de Vletter

Recensie uit 'Het Tooneel', maart 1939


Korte inhoud
(overgenomen uit de recensie)

Virginia, het proto-type van een geëmancipeerde jonge dame, leeft in Londen van een toelage, haar door haar Tante, Mrs. Janet Grundell, gegeven. Tante Janet, een conservatieve oude vrouw, moet van het moderne gedoe niets hebben. Zij zou haar toelage intrekken, indien zij wist, dat Virginia zelfstandig in Londen woonde, en daarom heeft Virginia haar destijds geschreven, dat zij getrouwd is. Als Tante plotseling bij haar nichtje wil komen logeeren, moet er in allerijl een echtgenoot worden opgediept. Tal van jonge mannen bieden zich aan, en de keus valt op William Hemmingway, die 14 dagen de rol van „pater familias" zal spelen. Tante arriveert, maar vindt de echtelijke verhouding niet strookend met haar opvattingen .Ieder zijn eigen slaapkamer, bespottelijk! Man en vrouw behooren één slaapkamer te gebruiken. Tante deelt de lakens uit, en haar wil geschiedt. Maar de energieke Tante Janet doet nog meer! Zij laat een alarminrichting aanbrengen tegen inbrekers. Als nu de arme William 's nachts vanuit de „echtelijke" slaapkamer, via balcon en regenpijp, zijn eigen apartementen wil bereiken, gaat plotseling de alarm-sirene loeien. Willy wordt er van verdacht een beruchte inbreker te zijn en in de slaapkamer van Tante, door deze pootige dame, eigenhandig ingesloten. Dit wordt Virginia te bar, die nu de heele situatie aan Tante opbiecht. Een detective komt op de proppen, en haast zouden allen worden gearresteerd, maar een telefoongesprek brengt redding.
Willy is inmiddels verliefd geworden op Virginia. Als het doek zakt, heeft Virginia ingezien, dat liefde sterker is, dan alle geëmancipeerde begrippen, en hebben de jongelui besloten dit schijnhuwelijk als een repetitie te beschouwen voor het echte huwelijk.