De Spooktrein
van Ridley, Arnold

Gespeeld in 1938


Recensie uit 'Het Tooneel', maart 1938


Rolverdeling

Richard Winthrop - Onbekend
Teddie Deaken - P. Faber
Julia Price - Bep Baron
Herbert Price - W. de Vletter
John Sterling - J. W. Corljé
Miss Bourne - Anna Knuyver
Charles Murdoch - De Goederen
Elsie - Kitty de Goederen
Peggy - Betty Simons
Halte-chef - De heer v. d. Vet


Twee echtparen, een pas getrouwd, het andere al in het stadium van ruzie, een oude dame en een wat aanstellerige jongeman, komen laat op de avond in een verwaarloosde stationswachtkamer terecht door toedoen van de jongeman, die aan de noodrem trok, toen zijn hoed afwaaide, en daardoor de trein de aansluiting deed missen. De haltechef probeert ze kwijt te raken door het verhaal van een spooktrein, die ’s nachts om twaalf uur het station zou passeren en de dood veroorzaakt van ieder, die er naar waagt te kijken. Hij gaat weg, als zijn woorden geen uitwerking hebben, maar valt wat later, als de deur naar het perron wordt opengedaan, dood voor hun voeten. Dan komt er een man met een rode lantaarn spoken en als dat het gezelschap niet verdrijft, komen twee mannen en een vrouw binnen. Een ervan stelt zich voor als dokter van een inrichting, waaruit de vrouw gevlucht is. Zij werd daar verpleegd wegens verstandsverbijstering na het zien van de spooktrein. De reizigers gaan echter niet heen, ook niet, nadat het lijk van de haltechef op geheimzinnige manier verdwenen is. Nadat met donderend geweld de spooktrein is gepasseerd en de laatst binnengekomen vrouw is flauwgevallen, besluit men tot de aftocht, behalve de jongeman, die heel iets anders blijkt dan een aansteller. Hij schiet op het “spook” met de rode lantaarn en als de trein terugkomt houdt hij de “dokter” en de “patiënte” onder schot en slaagt erin hem naar een zijlijn te dirigeren. Dan volgt met de komst van de politie de ontknoping. De z.g. spooktrein is een echte trein, die gebruikt wordt voor vervoer van machinegeweren voor een fascistische organisatie.
Daarbij is gebruik gemaakt van het bijgeloof van de bevolking aan het bestaan van een spooktrein, nadat een trein met kermisvierders in de rivier is gereden. De vrouw kwamen, zijn de leiders van het complot en de twee mannen, die het laatst binnen de aanstellerige jongeman blijkt een inspecteur van Schotland Yard, die opzettelijk aan de noodrem heeft getrokken.

Bron: Elise, catalogus op CD-rom van de NVA