Ex-koning Peter
van Ary den Hertog
Regie W. de Vletter

Gespeeld op 4 mei 1935 in het Seinpost-theater


Recensie uit Het Vaderland van 5 mei 1935

Recensie uit 'Het Tooneel' van juli 1935


Rolverdeling

Dr. W. de Vletter – Ex-koning Peter
Enny de Vletter - secretaresse
Delila Valona - Annie Leenders Keemink
W. Leenders - president
Marius Deyer - kamerdienaar Boris.
P. Faber - Graaf Borotianu
J. van As – Prilep
A. C. van der Vet - minister
A. Fiolet - hoteldirecteur
C. Pfeiffer - kellner.
mej. A. C. Heyligers - koningin-moeder


Beschrijving van het stuk
Bron: Elise, NVA-catalogus op CD-rom

Omdat zijn grootmoeder ziek is, mag ex-koning Peter van Molavië tijdelijk onder bepaalde waarborgen in zijn land terugkeren. Als hij zijn opvolger, de president der republiek, een gewezen toneelspeler, ontmoet, blijkt, dat hij in het geheel niet terugverlangt naar zijn troon. Hij heeft hartgrondig medelijden met de man, die nu alle officiële corveeën moet opknappen, en vindt in zijn nieuwe leven een voldoening, welke hij tevoren niet gekend heeft.
De particuliere secretaresse van de president, een voormalige gravin, die uit familiehaat tegen de koning republikeinse is geworden, vertrouwt de houding van Peter niet en zij gaat zelf zijn gangen na door zich in het hotel, waar Peter verblijft, te installeren als een aantrekkelijke Française. Als secretaresse van de president had zij ostentatief alle vrouwelijke ijdelheid afgezworen, doch hoe frappant haar metamorfose ook is, Peter heeft haar herkend en hij daagt haar uit om haar spionnenrol voort te zetten. Zij aanvaardt de uitdaging in hoofdzaak, omdat zij het prettig vindt om in zijn nabijheid te zijn en de filmster, met wie hij druk omgaat, dwars te zitten.
Tegen Peters wil is er een royalistische samenzwering op touw gezet en zijn grootmoeder, wier ziekte gefingeerd blijkt, verschijnt zelfs in het hotel als gesluierde dame. De secretaresse komt door het gecomplotteer in een moeilijk parket en als er een opstand uitbreekt en het voor het hotel samengestroomde volk om de koning roept, geeft zij aan zijn uitnodiging om de regering te waarschuwen geen gevolg. Op zijn beurt geeft hij geen gevolg aan de uitnodiging om weer op de troon te gaan zitten. Zij verrast hem, terwijl hij al een been over de vensterbank heeft geslagen om te ontvluchten. “Wacht dan tenminste even tot ik mijn mantel aan heb. Dan ga ik met je mee”.
Terwijl het volk om zijn koning roept kiezen Peter en zij de vrijheid
.