Het is nooit te laat

Auteur: Felicity Douglas
Regie Dick de Goederen

Gespeeld in 1962

Laura Hammond heeft een roezig, veeleisend gezin, dat bestaat uit haar man Charles, haar dochter Tessa, een aankomende toneelspeelster, en haar moeder, terwijl haar getrouwde zoon John met zijn vrouw Anne en twee kinderen bij haar inwoont. Zij profiteren allen van haar daadkracht en hulpvaardigheid en houden er niet de minste rekening mee, dat zij niet alleen huisvrouw is maar ook schrijfster. De uitgever Hodgson is stom verbaasd dat zij in het rumoer van de huiskamer een roman heeft kunnen schrijven, dat meteen tot “boek van de maand” werd verkozen. Hij vertelt haar, dat men er in Hollywood een film van maken wil en haar heeft uitgenodigd om er daar tegen hoog honorarium een draaiboek van te maken. Zij weigert dit aanbod, maar als zij Charles probeert te overtuigen, dat zij een werkkamertje nodig heeft, luistert hij niet eens. Dat maakt haar zo woedend, dat zij Hodgson opbelt om haar weigering te herroepen tot grote ontzetting van de familie naar Hollywood gaat.
Modieus en stralend teruggekeerd blijft zij niet thuis maar betrekt om te werken tijdelijk de flat van een gevierd schrijver, die afwezig is. Na de première van het naar haar boek gemaakte
toneelstuk verklaart Hodgson haar zijn liefde maar zij wijst hem af. Daarna verschijnt Charles, die in moeilijkheden zit, omdat een buurvrouw, een aantrekkelijk weduwe, die hij een beetje heeft aangemoedigd, probeert hem in te palmen en zijn leven te organiseren. Dan komt er een telefoontje van Tessa, die wanhopig is, omdat een filmgrootheid, die haar trouwbeloften heeft gedaan, al getrouwd is en haar op een persconferentie bespottelijk heeft gemaakt. Na het gesprek met Tessa is het Laura duidelijk, hoe zeer zij de beslommeringen thuis gemist heeft. Zij keert naar haar roezige gezin terug, na Tessa toevertrouwd te hebben aan haar vriendje Tony, die haar oprecht lief heeft. En in de drukte van het gezin blijkt ze weer te kunnen schrijven, terwijl ze in de stille flat, waar perfect voor haar gezorgd werd, geen regel op papier kon krijgen.

Bron: Elise, catalogus op CD-rom van de NVA