Kringloop der belangen
(Los intereses creados)
van Jacinto Benavente

Gespeeld in 1937 (regie W. de Vletter)
Recensie uit 'Het Tooneel', november 1937
rond 1950
(regie onbekend)
rond 1958
(regie onbekend)1937


Korte inhoud
In dit schalkse spel met louter marionetten draait alles om twee schavuiten, waarvan er één wel heel goed gebekt is. Ze doen zich voor als een edelman met zijn bediende en zetten met hun mooie praatjes iedereen op het verkeerde been. Van de logementhouder tot de geldschieter, de kapitein, de dichter en de gegoede stand, allemaal gaan ze voor de bijl. Stuk voor stuk denken ze beter te kunnen worden door de twee schelmen naar de mond te praten. Zelfs als de boel in het honderd dreigt te lopen, omdat de kruik zo lang te water gaat tot ze barst, en de beide schelmen voor het gerecht worden gedaagd, ziet de leepste van de twee nog kans om zich eruit te kletsen.

Bron: Toneelfonds


Twee vagebonden, Leander en Chrispijn, van wie de laatste het vernuft en de brutaliteit bezit om mensen bij de neus te nemen, worden in een herberg in een Spaanse stad als geëerde gasten gehuisvest. Onder de indruk van Chrispijn’s leugens geeft de waard gaarne krediet aan de “voorname edelman” Leander. Dat maakt hem voor de geldschieter Pantalon voldoende solide om hem zoveel geld te lenen, dat hij op grote voet in een eigen huis kan wonen. Chrispijn brengt hem in aanraking met de verarmde edeldame Sirene, die als huwelijksbemiddelaarster aan de kost probeert te komen.
Op een feest dat Leander bekostigt brengt zij hem in kennis met Silvia, de dochter van de vermogende Polichinel, die voor geen misdaad terugschrikt om zich te verrijken.
Chrispijn vervaardigt een document, dat Sirene een grote som waarborgt als Leander met Silvia trouwt. Polichinel, die met Chrispijn aan de riemen heeft gezeten als galeislaaf, wil daarvan niets weten. En nu ontwikkelt zich een handeling vol intriges om Polichinel en Leander tot willige werktuigen te maken van allen, die bij dit huwelijk belang hebben.
Dat zijn de waard, Pantalon, de kooplieden, die de benodigdheden voor het feest op krediet hebben geleverd, en Sirene. Silvia en Leander zijn in ernst verliefd op elkaar geworden en dat inspireert hem om haar zijn bedrog op te biechten, wat aan haar liefde geen afbreuk doet. De komst van een gerechtsdienaar met een dossier over Leander’s en Chrispijn’s vroegere vergrijpen brengt hen in moeilijkheden. Maar de slimme Chrispijn overtuigt de schuldeisers, dat zij niets winnen bij een vonnis. Slechts het huwelijk van Leander en Chrispijn kan de crediteuren uitkomst brengen. Polichinel probeert tevergeefs tegen de stroom op te roeien. Hoewel Leander verklaart, dat hij Polichinel’s geld niet wenst, dwingt men hem met vereende krachten de bruidsschat op, zodat ieder verzekerd is het zijne te krijgen. Voor Chrispijn, wiens rol is uitgespeeld, is nu de tijd gekomen om uit Leander’s leven te verdwijnen.

Bron: Elise, catalogus op CD-rom van de NVA