De kat en de kanarie

Auteur: John Willard
Vertaler: Rene Bosch
Regie: W. de Vletter

Gespeeld op 3 maart 1934, Seinpost-theater, Den Haag

Recensie uit 'De Tooneelspiegel', april 1934

Het Vaderland van 24 februari 1932:


Korte inhoud: Precies 20 jaar geleden, op dezelfde tijd, stierf een excentrieke oude man, die al zijn toen levende bloedverwanten haatte. Hij had bepaald dat zijn testament pas na 20 jaar zou mogen worden geopend in aanwezigheid van zijn dan in leven zijnde nabestaanden. Voor deze gelegenheid zijn zes verwanten bijeen gekomen. Het testament zal worden geopend en voorgelezen door de familie-advocaat. Verder is aanwezig Mammie, de voormalige dienstbode van de overledene, die gedurende de laatste 20 jaar als huisbewaarster is opgetreden. Er gebeuren vreemde dingen in het huis: Mammie is ervan overtuigd dat er een kwade geest is. De advocaat verdwijnt spoorloos, er klinken angstaanjagende geluiden en uit een krankzinnigengesticht is een gevaarlijke patient ontsnapt. Voldoende ingredienten om de aanwezigen nerveus te maken en de spanning erin te houden: de erfgename wordt belaagd, er wordt een lijk gevonden, er verdwijnt een kostbaar collier... Na de ontknoping volgt ook nog een happy end.

Bron: Toneelfonds (België)

Genre: Thrillers - avondvullend
Decor: 2 Bezetting: Dames/heren: 4 D, 6 H