Het Jubileum
van Anton Tjechov

Gespeeld begin twintigste eeuw


Voor het uiterlijk succes van een niet al te solide aandelenbank heeft de directeur een jubileum op touw gezet, waar hij gehuldigd zal worden voor zijn grote verdiensten. Intussen wordt al het werk van betekenis door zijn oude boekhouder verricht, die een instorting nabij is.
Terwijl de directeur zich op de komende gebeurtenissen op gepaste wijze voorbereidt, komt een vrouw binnen, die eerherstel vraagt voor haar ontslagen man en wie met geen mogelijkheid aan het ver-stand is te brengen, dat zij bij het ministerie van Oorlog moet zijn en niet bij een par-ticuliere bank.
Tot overmaat van ramp komt de wufte vrouw van de directeur binnenvallen om hem te trakteren op een waterval van onbe-tekenende nieuwtjes. Ten einde raad roept de directeur tegen de boekhouder: "gooi haar eruit". Hij bedoelt de vreemde in-dringster, maar de boekhouder werpt zich op de directeursvrouw. Er ontstaat een pa-nische verwarring en op een ogenblik ligt de directeursvrouw amechtig op de sofa en de indringster in de armen van de directeur. Juist dan treedt de deputatie van het per-soneel binnen, die nadat de eerste zinnen van de huldigingspeech bedeesd zijn afge-draaid niets anders weer te doen dan weer weg te sluipen.

Bron: Elise, catalogus op CD-rom van de NVA