George en Margaret
van Gerald Savory
Regie D. de Vletter

Gespeeld in 1954Wanneer het stuk begint hangt boven het gezin Garth-Bander als een dreiging de aankomst van George en Margaret, een echtpaar waarmede de moeder bevriend is, maar dat door de vader, de beide zoons en de dochter onuitstaanbaar wordt gevonden. De jonge mensen kondigen aan, dat zij hun heil ergens anders zullen zoeken, doch dit is niet nodig: George en Margaret zijn plotseling verhinderd.
Dit herhaalt zich nog een keer, doch aan het slot, als twee liefdesparen alle perikelen van misplaatst standsgevoel zegevierend hebben doorstaan, horen we de moeder in de open deur George en Margaret verwelkomen, doch we krijgen hen niet te zien.
Hun rol is slechts om in de ontwikkeling der gebeurtenissen voor een vrolijke noot te zorgen en de leden van het gezin gelegenheid te geven om hun karakter en eigenaardigheden te openbaren.
Het stuk is gebaseerd op het huiselijk leven van het gezin Garth-Bander en op de betrekkingen tussen de oudste zoon en de inwonende aantrekkelijke dienstbode. De groeiende liefdesverhouding tussen de jongste dochter en een vriend van haar broer vormt mede een belangrijk element in de ontwikkeling, welke talrijke humoristische trekken vertoont. De bazigheid van de moeder, die niettemin niets te zeggen heeft, en de meegaandheid van de levenswijze vader die tenslotte toch zijn zin krijgt, leveren daarvoor de voornaamste stof.
Met de liefdesverhoudingen schijnt het aanvankelijk mis te lopen. Tussen de jongste dochter en haar broers vriend zijn de misverstanden vele, terwijl de moeder het huwelijk van haar oudste zoon met het dienstmeisje probeert tegen te houden, omdat dit beneden de stand van het gezin zou zijn. De vader ziet dit alles met een wijsgerige humor aan en helpt hier en daar een handje om te zorgen, dat alles voor elkaar komt. En tenslotte zit er voor de moeder niets anders op dan haar dienstmeisje als schoondochter te aanvaarden.

Bron: Elise, catalogus op CD-rom van de NVA