De dorpsdokter
van Jan Fabricius

Gespeeld 6 januari 1934

Recensie uit 'De Tooneelspiegel', februari 1934

'Twee jubilea', artikel uit 'De Tooneelspiegel', februari 1934
Onder andere over het 30-jarig jubileum van Toos Kuipers

Toos Kuipers jubileert (Het Vaderland, 8 januari 1934)