De dienstknecht in het huis
van Charles Rann Kennedy (
1871-1950)

Gespeeld in 1936

Recensie uit 'Het Tooneel' van december 1936 >>>

Prijzen
Bij den wedstrijd, uitgeschreven door de Kon. Lett. Ver. "J.J. Cremer" behaalde "A.D.O.-D.V.S." de tweede prijs en verkreeg tevens een eere-prijs voor de beste uitspraak en samenspel. Personeele prijzen werden toegekend aan Mevr. Annie Leenders (2e prijs); A.C. v.d. Vet en W. Leenders (2e en 3e prijs).
Bron: "Het Tooneel" van april 1937.


Dominee William Smythe is door zijn eerzuchtige echtgenote een weg opgedrongen, die hij zelf verfoeit. Hij heeft zijn broer George, nadat deze door het overlijden van zijn vrouw aan de drank is geraakt, aan zijn lot overgelaten en hem zijn dochtertje Mary op tweejarige leeftijd afgenomen, "in haar eigen belang”. Mary, die nu zestien is, heeft de naam van haar vader nooit horen noemen, maar van een andere broer, de bisschop van Benares, wordt de komst met enige opwinding verwacht, want men wil zijn beroemde naam als trekpleister gebruiken voor een fonds voor het bouwen van een nieuwe kerk.
Ook wordt de bisschop van Lancashire verwacht, een broer van mevrouw Smythe, die William altijd genegeerd heeft. De bisschop van Benares is echter reeds aanwezig in de persoon van de nieuwe huis-knecht Manson, die de beginselen der Christelijke naastenliefde wortel probeert te doen schieten in de pastorie. Bij Mary, die van nature daartoe geneigd is, en bij William, die beseft hoe ver hij van Jezus' leer is afgeraakt, vallen zij in goede aarde. Mevrouw Smythe, wie de ziel van haar man minder kan schelen dan zijn uiterlijk succes, biedt eerst weerstand, maar geeft zich tenslotte gewonnen. Voor de bisschop van Lancashire. hebben alleen geld en positie betekenis en hij verlaat boos de pastorie, als men onder invloed van Manson, die hij geprobeerd heeft om te kopen, van zijn praktijken niet gediend blijkt.
William's broer Robert treedt in de pastorie op als de man, die de stinkende riolen schoon maakt. Hij tracht krampachtig voor Mary verborgen te houden, dat hij haar vader is, maar dit mislukt, mede omdat zij zich eigenaardig tot hem voelt aangetrokken. William die beseft, dat hij het Christendom gepredikt heeft maar niet beleefd, besluit om met zijn broer de stinkende riolen van onze samenleving op te ruimen. Pas nadat de bisschop van Benares wordt aangekondigd en niemand verschijnt, wordt het allen duidelijk, dat hij al in hun midden was en hun daden zegenrijk heeft beïnvloed.

Bron: Elise, catalogus op CD-rom van de NVA

 

Charles Rann Kennedy, 1871–1950, Anglo-American dramatist, b. Derby, England. He became a U.S. citizen in 1917. His plays, concerned with moral problems, include The Servant in the House (1908) and The Terrible Meek (1912).