Het boek van de maand
van Basil Thomas (
1882-1969)

Gespeeld rond 1958

Bij de laatste verkiezingen is Edward Halliday met een meerderheid van negentien stemmen herkozen als parlementslid. In zijn kiesdistrict is hij voorzitter van vrijwel alles wat voorgezeten kan worden, maar om nu te zeggen dat hij een wereldhervormer zou zijn... nee. Hij woont heel rustig in een moi buitenhuis met zijn vrouw, zijn schoonzuster en zijn dochter Betty. In haar onbevangenheid heeft deze ondernemende bakvis een nogal wilde roman geschreven, die nog voor het verschijnen al tot 'boek van de maand' is uitverkoren. Haar ouders zijn in alle staten, wanneer zij merken waartoe hun kind in staat is en wat zij allemaal weet te vertellen. Het ergste is dat zij er zelf in staan met de meest afschuwelijke verdachtmakingen erbij! Alleen hun natuurlijke traagheid als conservatieven houdt hen tegen stappen te ondernemen. Met angst en beven zien zij tegemoet, wat de anderen er van zullen zeggen. In eerste instantie valt dat nogal mee, maar dan...

Bron: Toneelfonds.be