Een bakersprookje
van Ronald Jeans
Regie C. Harberts

Gespeeld in 1989

Twee echtparen delen de huiskamer in het door hen tezamen bewoonde huis. Rodney, een filmscenario-schrijver en Sabina, een gewezen toneelspeelster, zijn de gehele dag thuis en beider emotionele naturen komen nogal eens in botsing. Mary en Jack hebben hun werk buitenshuis en hebben voor hun dochtertje een juffrouw, die ook wel eens op het zoontje van Rodney en Sabina let.
Dit wordt een bron van moeilijkheden, mede omdat de juffrouw van deze twee geen opmerkingen verdraagt. Tenslotte pakt zij haar koffer.
Het probleem van een nieuwe kinderjuffrouw beheerst nu de situatie, welke tamelijk gespannen wordt. Mary weet tenslotte deze onontbeerlijke kracht te verwerven, doch heeft de dubbele huishouding zoveel mogelijk vermoffelt, Sabina uitgevend voor haar zuster en de beide kinderen voor die van Sabina, hoewel ze maar een half jaar schelen.
Als ze haar functie heeft aanvaard en de ingewikkelde situatie moeilijkheden begint op te leveren, loopt Rodney bovendien boos de deur uit, nadat Sabina de maaltijd heeft laten verbranden. Jack verrast, terwijl Mary met het inwonend meisje Eva naar de bioscoop is, Sabina in een omhelzing met een enigszins louche vriend, bij wie ze in haar verbittering troost meende te vinden, nadat ze teveel gedronken had. De vriend verdwijnt haastig en Jack, geschokt door Sabina’s gedrag, voelt tenslotte zo mee met de zich zelf verwijten makende Sabina, dat hij haar probeert te troosten.
In hun omhelzing worden ze verrast door de berouwvol teruggekeerde Rodney, die opnieuw woedend wegloopt. De volgende morgen zetten Jack en Sabina het spelletje voort en de kinderjuffrouw beschouwt hen als man en vrouw.
Mary, uiterlijk ongeschokt, beschouwt het als de beste oplossing om de kinderjuffrouw te behouden, doch deze pakt haar biezen, als zij later Rodney, verzoend met Sabina, in elkaars armen aantreft. Terwijl de echtparen in wanhoop achterblijven, troost Eva zich met Sabina’s vriend.

Bron: Elise, catalogus op CD-rom van de NVA