Zaken met Amerika
van Paul Frank - regie W. de Vletter

Gespeeld in 1936


Recensie uit maandblad 'Het Tooneel' van juni 1936, door Henri A. van Eijsden jr.

Meimaand - sluitingsmaand! De laatste voorstellingen vonden alweer plaats. Het waren hoofdzakelijk luchtige blijspelletjes of een of ander detektivestuk, die ter sluiting van het seizoen werden gekozen, maar er vielen toch gelukkig verschillende goede opvoeringen te noteeren. Allereerst denken wij dan aan:

'S GRAVENHAGE,

waar het A.D.O.-D.V.S. was, die een zeer vlotte voorstelling gaf van het aardige blijspel van Paul Frank, getiteld „ZAKEN MET AMERIKA". Dit blijspel dat reeds vroeger door een beroepstooneel werd gebracht en waarin een hondje eigenlijk de hoofdrol speelt, eischt een zeer vlotte vertooning, om geslaagd te heeten. Welnu, daaraan heeft het .bij A.D.O. niet gelegen. Het was, of men het voor de vijf en twintigste maal speelde en regisseur Dr. W. de Vletter verdient zeker een woord van lof. Het tempo en het samenspel waren subl-iem! Ook het individueele spel was in orde. P. Faber maakte van die, moeilijke groole rol van Paul Froner iets zeer aannemelijks. Een enkel keertje liet hij zich wel te veel gaan en werd dan een.tikje te.ordinair voor deze omgeving, maar hij was anders zoo goed op dreef., dat. wij.hem. dat gaarne vergeven. Enny de Vletter, die evenmin een eenvoudige taak had om zijn vrouw uit te beelden, deed dit zeer verdienstelijk. W. Leenders liet den auto-koning Hannyman, ook in uiterlijk, prachtig voor ons leven, en Mevr. Leenders als de trouwlustige secretaresse deed niet voor hem onder. De regisseur had de kleine rol van Wheeler op zich genomen en was zooals hij zijn moest, terwijl Mej. A. Thierbach een kwiek dienstmeisje bracht. Alleen haar dribbelpasjes waren hinderlijk, evenals haar houding met de handen in de zij. De rolkenms was perfect, evenzoo kleeding, grime en looneelaankleeding. De uitspraak van het dienstmeisje liet aan duidelijkheid vaak te wenschen over, evenals die van Clary, doch alleen maar in den aanvang. De bloemenmand van Hannyman had) ik een waardiger plaats gegeven in het eerste bedrijf! Met deze kranige opvoering werd deelgenomen aan den Weekblad-bekerwedstrijd.